Transgenderzorg op de Tocht

Flow-chart van procedure

Er waren deze week twee verontrustende berichten rondom de
transgenderzorg.
Het ene betrof het faillissement van Psycho Informa Instellingen, waar
130 transgenderpersonen in behandeling waren, die nu aan hun lot zijn
overgeleverd.
Het andere was een bericht over een brief die het VU Medisch Centrum
naar zijn transgenderclienten had gestuurd.

Psycho Informa Instellingen

Psycho Informa Instellingen hield zich zowel bezig met GGZ zorg, als met
het behandelen van transgender clienten, maar werd op verzoek van het personeel failliet verklaard.
Voor de GGZ clienten kon een alternatief worden gevonden, voor de 130 transgender clienten niet.

Buitensporige wachtlijsten VU Medisch Centrum

Het VUMC Genderteam heeft de transgenderclienten op de wachtlijst medegedeeld dat in een half jaar tijd de wachttijden zijn opgelopen van 52 tot 111 weken, en dat daardoor de onzekerheid in de wachttijd zo groot is
geworden dat daarvan geen inschatting meer kan worden gegeven. Meer dan duizend mensen zijn de dupe van deze situatie en elke maand komen er daar honderd bij.

Brief aan de minister

De belangenorganisaties Transvisie, TNN en COC Nederland hebben op 30 mei een brief gestuurd aan Minister Bruins van VWS waarin wordt gevraagd om snelle en doortastende maatregelen. Het Ministerie van VWS meldt dat er gesprekken gaande zijn over het openen van een derde centrum voor
transgenderzorg. De betrokken organisaties zijn van mening dat daar niet op kan worden gewacht en dat per direct maatregelen nodig en ook mogelijk zijn.

Een punt waar verbeteringen mogelijk lijken betreft de draconische psychologische screening waaraan transgenderpersonen worden onderworpen. Hier zou met maatwerk winst moeten kunnen worden behaald: een beperkte screening als het kan, een uitgebreide als het moet.

Een ander aandachtspunt is de inzet van ‘ketenzorg’, ofwel het uitbesteden van werk. Het is vreemd dat enerzijds het VU Medisch Centrum omkomt in het werk, terwijl ziekenhuizen in de regio paginagrote advertenties inzetten om daarmee klanten te werven. Hier moeten beslist mogelijkheden liggen.

Petitie

Er is inmiddels gestart met een petitie aan de Tweede Kamer om snel maatregelen te nemen.
We roepen iedereen op om deze petitie te ondertekenen.

Bezorgde burgers constateren:

  1. Onacceptabel lange wachttijden in de transgenderzorg (oplopend tot 2 jaar en meer),
  2. Onnodig verleende zorg in de transgenderzorg (waaronder verplichte psychologische consulten),
  3. Onnodige dure zorg in de transgenderzorg (one size fits all-protocol leidt tot onnodige behandelingen),
  4. Sluiting van klinieken voor transgenderzorg (bij het LUMC/Curium en in Alkmaar),
  5. Monopolisering van de transgenderzorg (door het KZcG van het VUmc en UMCG).

en verzoeken:

  1. Uitbreiding van de zorg aan transgenders,
  2. Vrije keuze van behandelaar (het recht van elke patiënt),
  3. Decentralisatie van transgenderzorg (want transgenderzorg is gewone zorg),
  4. Invoering van het principe van informed consent (en afschaffing van verplichte psychologische consulten),
  5. Invoering culturele competentietraining in (para)medische curricula.

Zie voor een toelichting hierop:

http://www.principle17.org/node/18

Deze petitie kan worden ondertekend op:

https://meertransgenderzorg.petities.nl/

Bron: Vereniging Genderdiversiteit.