Lentekriebels

Zonnetje

Eindelijk is het weer mooi weer en kunnen we ons van onze mooiste kant laten zien. Daarom is er voor de middag een buitenactiviteit gepland.

Middag

In het wijkgebouw vindt ’s middags de ledenvergadering van de Vereniging Genderdiversiteit plaats. Dat is een heel belangrijke vergadering, omdat er wordt beslist over het opheffen van de vereniging en eventueel over de bestemming van het geld dat daar nog in kas is.

Vanaf vier uur gaat onze “middagploeg” midgetgolfen bij Paviljoen Genneper Parken. We hopen dat het mooi weer is om tevoren op het terras alvast gezellig te keuvelen. Iets uitgebreider staat het op onze FaceBook-pagina. Neem contact op met José als je wilt meedoen (info@tg040.nl).

Eten

Rond 18:00 gaan we eten bij de Chinees aan het Kastelenplein. Ook daarvoor graag aanmelden bij José.

Avond

’s Avonds gaan we weer gezellig bijkletsen in Gemeenschapshuis Genderdal. Er zijn geen voordrachten of andere bijzondere activiteiten gepland. De deur gaat open om 20:00 en om 01:00 is het afgelopen. Voor de avond hoef je je niet van te voren aan te melden.