Coronaregels in het wijkgebouw

Coronaregels voor huurders en bezoekers

 1. Blijf altijd op 1,5 meter afstand van anderen.
 2. Bij klachten die kunnen wijzen op coronabesmetting: BLIJF THUIS
 3. Omkleden in het wijkgebouw is niet toegestaan.
 4. Op iemand wachten is alleen toegestaan buiten het wijkgebouw.
 5. Desinfecteer uw handen meteen links bij de ingang van het wijkgebouw.
 6. Volg altijd de instructies van het personeel op.
 7. Het is niet toegestaan om voorafgaand aan een activiteit zich te
  verzamelen in het wijkgebouw. Ga rechtstreeks naar de aan u
  toegewezen ruimte.
 8. I.v.m. het max. toegestane aantal personen kan het gebeuren dat u de toegang geweigerd wordt. Na afloop van uw activiteit moet u het gebouw direct verlaten. Dit is een aan het wijkgebouw opgelegde regel.
 9. Houdt u aan de afspraken die TG040 heeft gemaakt met het dagelijks bestuur van het wijkgebouw.
 10. Het wijkgebouw zorgt voor toezicht en hulp bij het naleven van de regels in het gebouw. In de door ons gehuurde ruimte is de daarvoor door ons aangewezen persoon verantwoordelijk voor het naleven van deze regels in die ruimte.
 11. Het is niet toegestaan voor de hoofdingang te roken. Op enige afstand van de hoofdingang zal een asbak geplaatst worden. TG040 is ook hier zelf verantwoordelijk voor de 1,5-meterregeling.
 12. Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte.
 13. We zijn bij het binnenkomen verplicht om naar de gezondheid van de deelnemers te vragen.