TG040

Click here for English text.

Als je op een gegeven moment merkt dat mensen net als jij of bijna net als jij zijn, wil je deze graag ontmoeten. Of het nu om tennissen, kaarten, vissen of yoga gaat: er ontstaat een groepje.

Zo is het ook begonnen met TG040. Omdat wij ervaringen wilden delen, anderen wilden informeren en verschil wilden maken in de maatschappij hebben we een stichting opgericht.

Activiteiten

Wij organiseren fijne avonden (elke tweede zaterdag van de maand) in een gezellige kroeg in Veldhoven.

Maar we doen veel meer. Transgender personen worden nog steeds gediscrimineerd. Terwijl het gewone, normale mensen zijn.

Voor sommigen is het moeilijk om een gesprek hierover te beginnen. Maar hun verlangen om hun genderidentiteit op het werk of in de samenleving te uiten, of op zijn minst erover te kunnen praten, is er wel degelijk.

Hier zetten wij ons mede voor in. We praten op scholen, bij instanties en met overheden. We nemen ook deel aan informatieve evenementen. Wij proberen voor transgender mensen een plekje in de maatschappij te veroveren. Klinkt mooi he? En, waarom niet?

Nee… waarom wel? Omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Groot of klein, jong of oud, blank of zwart, man of vrouw. Maar ook als iemand zich vrouw noch man voelt, of soms meer man of meer vrouw, of als iemand de keuze maakt voortaan in het andere geslacht door het leven te gaan.

Eigenlijk vinden wij gewoon dat je lekker jezelf moet kunnen zijn en recht hebt op een fijn leven. Thuis op de bank, op je werk of waar en wanneer dan ook.

Wij houden ons bezig met de emancipatie van transgenders en het organiseren van zelfhulpgroepen voor transgenders. Veel mensen zullen ons kennen als T&T Eindhoven. Al sinds 1981 organiseren wij bijeenkomsten voor transgenders.

Bij TG040 is iedereen welkom die iets met travestie of transseksualiteit van doen heeft of daar sympathie of belangstelling voor heeft. Veel transgenders komen regelmatig met hun partner (echtgenote, vriendin) of nemen een keer vrienden, buren, kennissen of collega’s mee.

De organisatie van TG040 is in handen van een stuurgroep. Regelmatig worden bijzondere avonden gehouden, zoals bijvoorbeeld de gala avond in november .

Doelstelling

a. Transgender*) mensen helpen en begeleiden in hun (zelf)acceptatie, binnen de mogelijkheden van de stichting.
b. Streven naar integratie, sociale acceptatie, emancipatie en bevorderen van gelijke behandeling van transgenders.
c. Een overlegplatform zijn voor alle bij transgenders betrokken mensen en organisaties.
d. Verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders.

*) Het begrip transgender wordt als verzamelbegrip gebruikt en omvat alle uitingsvormen tussen travestie en transseksualiteit: travestieten, transgenderisten, dragqueens, dragkings, queer, interseksuelen, transseksuelen, etc.)

Historie

In het verleden vereiste het veel moed om een bijeenkomst te organiseren. Het was een tijd waarin voorzichtigheid noodzakelijk was en alles achter gesloten deuren plaatsvond. Een man die in vrouwenkleding over straat ging, liep toen een risico. Zoals de mogelijkheid van een nacht in de cel of nog erger, slachtoffer te worden van geweld op straat.

In 1981 werd T&T Eindhoven opgericht door een dappere groep die het voorbeeld van Amsterdam volgde. In november vond de eerste T&T avond plaats in Eindhoven, aanvankelijk in de Tramstraat, later in buurtcentrum ‘De Rondweg’, daarna in gemeenschapshuis ‘Het Genderdal’ en nu in Las Salinas in Veldhoven. Yvon nam al snel de leiding maar moest deze na 28 jaar door ziekte overdragen. Helaas is zij op 28 november 2009 overleden.

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan is een stuurgroep samengesteld met verschillende vrijwilligers die op de avonden (en daarbuiten) meehielpen. Toen Yvons gezondheid achteruitging, is nagedacht over de toekomst van T&T Eindhoven. Dit leidde tot de oprichting van de stichting “Transgendergroep Eindhoven” op 2 december 2009. Op 1 januari 2016 is deze stichting gesplitst in TG040 en een jongerengroep die nu onder het COC valt.

Hoewel het gevaar op arrestatie nu verdwenen is, blijft intolerantie op straat nog steeds aanwezig. Gelukkig verbetert de situatie geleidelijk. Steeds meer mensen zijn bekend met travestie, transgenderisme en transseksualiteit.

Nog steeds organiseren we elke maand een TG040-bijeenkomst. Wij gaan door met de verdere emancipatie van transgender mensen. We doen dit niet alleen tijdens onze TG040-avonden, maar ook door middel van lezingen, tv-optredens, politieke betrokkenheid en het delen van onze ervaringen in interviews voor boeken, kranten en radio. Kortom, we blijven ons inzetten op verschillende manieren.

Alle vrijwilligers van TG040.