Beleidsplan

Ons beleidsplan vertelt alles over:

  • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van TG040
  • de wijze van verwerving van inkomsten
  • het beheer en de besteding van het vermogen van TG040

Het beleidsplan is niet los te zien van de begroting, die ieder jaar wordt geactualiseerd en te vinden is bij onze Financiële verantwoording.