Beleidsplan

We draaien nu vier jaar en hebben zelfs anderhalf jaar coronacrisis glansrijk doorstaan. We weten dus dat we als organisatie levensvatbaar en solvabel zijn en onze activiteiten kunnen voortzetten:

  1. Maandelijks organiseren van de T&T-avond.
  2. Verzorgen van voorlichting.
  3. Bemensen van de hulptelefoon.
  4. Onderhouden van contacten.
  5. Onderhouden van de mediatheek.

Dit alles ter bevordering van de emancipatie van transgender mensen.

Het beleidsplan is niet los te zien van de begroting, die ieder jaar wordt geactualiseerd en te vinden is bij onze Financiële verantwoording.