Enquêteresultaten

Tussen oktober 2023 en januari 2024 heeft het bestuur aan de bezoekers gevraagd een enquête in te vullen. Het doel was informatie verzamelen om de contactavonden aantrekkelijker te maken en de (teruglopende) bezoekersaantallen te vergroten.

De enquête bestond uit twee vragen en een mogelijkheid om de antwoorden toe te lichten of een voorstel te doen.

25 personen hebben de enquête ingevuld.

Soms gaven mensen meerdere antwoorden of lieten ze de vraag leeg. Daarom is de optelling op een vraag niet precies 25. Achter elk antwoord staat hoeveel mensen (ongeveer) hetzelfde hebben geantwoord.

Wat vind je prettig aan onze contactavonden en zou je niet willen missen?

Contact met anderen maken/ervaringen delen13
Positieve sfeer / gezelligheid8
Veilig voelen / jezelf kunnen zijn7
Prettige ontvangst3
Laagdrempelig3
Geen harde muziek2
Mogelijkheid om om te kleden1
Thema-avonden1

Wat mis je op onze contactavonden en zou deze avond leuker en interessanter kunnen maken?

Informatie- of presentatiesessies over diverse onderwerpen8
Dansen7
Leuke muziek / live muziek / verzoeknummers5
Meer thema-avonden5
Aandacht voor en betere aansluiting op middagactiviteit3
Sfeervolle inrichting2
Meer interactie door statafels2
Jongere mensen2

Wat ik ook nog wil zeggen……: (ideeën van onze bezoekers)

Lidmaatschappen met leden + contributie + ledenwerving

Flyeren op specifieke momenten zoals bv Roze Maandag

Spelletjesavond organiseren

Het bestuur is met de antwoorden aan de slag gegaan. Dit zal binnenkort op de avonden te merken zijn.