TG040 nu ook op Facebook

Bekijk TG040 op FacebookTG040 is nu ook gewoon te vinden op Facebook. Je hoeft dus niet meer naar een geheime pagina, waar alleen genodigden vanaf weten. Vind onze pagina leuk om op de hoogte te blijven van de activiteiten.

Verschillende mensen hebben trouwens gevraagd om een link naar de foto’s van de Miss-verkiezing die we begin november organiseerden. Zo’n link is er niet! Zoals altijd staan we garant voor de privacy van onze bezoekers. Dus geen foto’s op het Internet en geen foto’s op Facebook, behalve als de mensen daar zelf om gevraagd hebben.