Zaterdag T&T in Eindhoven

Click here for English text

Op zaterdag 3 juni zijn jullie allemaal weer welkom op onze contactavond, zoals altijd vanaf 20:00 in Gemeenschapshuis Genderdal, aan de Boccherinilaan 6 in Eindhoven.

Handboogschieten

De boog kan weer gespannen zijn: op zaterdag 3 juni gaan we onze pijlen richten op een nieuw doel, met handboogschieten !!

Handboogschieten

In het mooie Hapert worden we om 15:00 uur verwelkomd met een heerlijk kopje koffie en cake. Na uitleg hoe je de boog moet hanteren en schieten gaan we met het echte werk beginnen; eerst op 10 meter afstand en daarna zelfs op 18 meter!

Uiteraard is er een wedstrijdelement en zelfs een extra verrassing voor de scherpste schutter op een bijzonder doel! Er is voldoende gelegenheid om te kijken en aan te moedigen als je de boog te spannend vindt!

Tijdens de schietsessies worden we verwend met lekkere hapjes en na afloop kunnen we nog gezellig napraten, borrelen, salueren en evalueren!
Laat ons zo snel mogelijk weten of je het aandurft en zorg dat je scherp bent! De kosten zijn 13 a 15 euro per persoon inclusief koffie, gebak en hapjes.

Scherpschutter Babs! 🥰

Wie gaan er mee? Laat het weten aan Babs! (via social media of via info@tg040.nl).

Eten

Na het schieten gaat de middagploeg natuurlijk ook weer uit eten bij Dolce Vita Eersel om 18:00 uur.
Wie eet er mee? Laat het weten aan Babs!

Avond

Voor de avond hoef je je niet aan te melden, kom gewoon vanaf 20:00 uur naar de Boccerinilaan 6 in Eindhoven. Onze avonden zijn vooral heel gezellig, maar mensen die bij zichzelf ontdekken dat ze (misschien wel) transgender gevoelens hebben, hebben een grote behoefte om de persoonlijke verhalen te horen van anderen die dat ook hebben meegemaakt. Blijf dus komen naar onze avonden en breng ook eens een vriend of familielid mee. Ook voor je naasten kan het heel verhelderend zijn om eens te praten met ervaringsdeskundigen.
Als je voor het eerst komt, geef dat dan even aan bij de kassa, dan maken we je wegwijs!

Saturday T&T in Eindhoven

On Saturday June 3rd you are all welcome again on our get-together. As usual, it starts at 20:00 in Gemeenschapshuis Genderdal, at the Boccherinilaan 6 in Eindhoven.

Archery

Archery

We have got another exciting experience for you: on Saturday June 3rd we will be aiming for a new target: archery!!

At 15:00 we will be welcomed in beautiful Hapert with a delicious cup of coffee and cake. After an instruction on using the bow we will go for it; first from a distance of 10 meters and then even from 18 meters!

There will, of course, be a competition element and even an extra surprise for the sharpest archer in our group! Of course you can also just watch and cheer if you find the bow too challenging!

During the shooting sessions we will be spoiled with nice refreshments and afterwards there will be time for chatting, drinking, saluting, and evaluating!
Please tell us as soon as possible whether you want to join in, and make sure you are sharp! The costs will be 13 to 15 Euros each, including coffee, pastry and refreshments.

Sharpshooter Babs! 🥰

Who will be joining in with us? Please tell Babs! (via social media or via info@tg040.nl).

Eating in the Wild

After the archery, the afternoon team will go for an Italian dinner at Dolce Vita Eersel at 18:00.
Who will be joining in? Please tell Babs!

Evening

A reservation for the evening is not necessary, just come and join us, starting 20:00, on the Boccerinilaan 6 in Eindhoven Our evenings are well known for the pleasant atmosphere, but people who discover that they (might) have transgender feelings, have a big need to hear the personal personal stories from others who have experienced the same.

So keep coming to our evenings and, if you want to, also bring along a friend or a relative. Your peers too can benefit a lot from chatting with experience experts.
If this is your first visit, please tell us at the cash register and one of our hosts will give you an introduction.