IDAHOT: LHBTIQ WAT NU?

Click here for English text

Op 17 mei was het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (kortweg IDAHOT). Daarom zijn we die dag, samen met een aantal partnerorganisaties uit de LHBTIQ+ wereld en WijEindhoven, de wijk in gegaan! Rondom de bus van WijEindhoven hebben we een leuke stand opgebouwd met picnictafels, roze koeken, regenboogwinegums, koffie, thee en limonade. En een springkussen!

We gaven informatie over homo- en transfobie en lieten zien waar in Eindhoven je allemaal terecht kunt met vragen, voor ondersteuning, voor het ontmoeten van gelijkgestemden en voor andere dingen die hiermee te maken hebben.

Er leven in de wijk veel vragen. Zomaar een greep eruit:

  • Ik ben transgender en loop vast in mijn dagelijks leven, waar kan ik terecht?
  • Ik ben 50+ en homo, hoe kan ik in contact komen met gelijkgestemden?
  • Ik vermoed dat mijn kind in de kast zit, hoe kan ik helpen?

Verslag

De stand was open van 13:00 tot 16:00 uur. En we stonden op het veldje op de Keverberg in Gestel (Hanevoet), niet ver van Gemeenschapshuis Genderdal. Dragqueen Megan Schoonbrood, bekend van o.a. Dragrace Holland en Make Up Your Mind, verzorgde een kort optreden.

Evelien is hier, namens TG040, naartoe gegaan als voorlichter. Er zijn enkele tientallen bezoekers geweest, verdeeld over de drie uur dat we open waren. Het springkussen was voortdurend in gebruik en er werd veel gesnoept van regenboogschuimpjes, winegums en roze koeken. Iets hartigs te eten was er niet.

Het was een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en iets te vertellen over ons werk en onze bijeenkomsten.

Ontmoetingen

Een boze buurtbewoner kwam vertellen dat hij het allemaal onzin vond en dat wij onder valse voorwendselen kinderen aan het lokken waren. Hij ging daarmee door tot Roy, onze vriend van Roze in Blauw hem tot bedaren bracht. Dat is dus precies waar deze dag over gaat: het bestrijden van homofobie en transfobie.

Evelien had enkele van onze driehoekjes van de T&T-avond in mei meegebracht: een Nederlandse en een Engelse. Dat leidde nog tot een interessant gesprek. Er was een dame die het Engelstalige driehoekje te pakken had gekregen en die boos was, omdat ze in het Engels werd aangesproken.

Gelukkig konden we haar het Nederlandstalige driehoekje aanreiken en uitleggen dat er in Eindhoven meer en meer buitenlanders wonen die het Nederlands (nog) niet machtig zijn. De tweetalige aanpak is een handreiking naar die mensen, maar zeker geen minachting voor mensen die liever Nederlands horen.

Conclusie

Al met al een leuke middag, die opnieuw heeft geholpen om TG040 op de sociale kaart van Eindhoven te plaatsen en te werken aan contacten met onze zusterorganisaties. Een mooi initiatief van WijEindhoven!

IDAHOT

May 17th was, like every year, the International Day against Homophobia and Transphobia (IDAHOT for short). That is why we went out to the suburbs with some partner organizations from the LHBTIQ+ world and WijEindhoven. We built a nice stand around the WijEindhoven van with picnic tables, pink cakes, rainbow wine gums, coffee, tea, and lemonade. And a bouncy castle!

We informed people about homo- and transphobia and showed them where in Eindhoven you can find answers and support, where you can meet like-minded people and things like that.

There are many questions amongst the Eindhoven population. To name just a few:

  • I am a trans person and I run into obstacles in my everyday life, where can I find help?
  • I am a 50+ gay man, where can I meet people like me?
  • I am afraid my child is in the closet, how can I help?


Report

The stand was open from 13:00 until 16:00. Our location was a lawn in a small park on the Keverberg in Gestel (Hanevoet), not far from Gemeenschapshuis Genderdal. Dragqueen Megan Schoonbrood, well-known from Dragrace Holland and Make Up Your Mind, did a short performance there.

Evelien went there, on behalf of TG040 as an educator. Over the course of the afternoon there were a few dozen visitors to the stand. The bouncy castle was continuously in use and there was a lot of snacking rainbow meringues, wine gums, and pink cakes. There was nothing savory to snack.

It was a great opportunity to meet people and tell them about our work and our get-togethers.

Encounters

An angry local resident came to tell us that he thought we should not make “propaganda” for LGBTIQ-rights and he said we were luring children under false pretenses. He didn’t stop until Roy, our friend from the LGBT-community in the police force, talked some sense into him. This was exactly the problem this day is all about: fighting against homophobia and transphobia.

Evelien had brought along some of our triangles from the May T&T-evening: a Dutch one and an English one. That gave rise to an interesting discussion. There was a lady trying to read the English version and she was upset she was not addressed in Dutch.

Fortunately we could hand her a Dutch language triangle and explain to her there are more and more foreigners living in the Eindhoven area who do not speak Dutch (yet). Our bi-lingual approach is intended to reach out to these people, but it is certainly not to disdain people who rather hear Dutch.

Conclusion

All in all it was a nice afternoon that once again helped to put TG040 on the social map in Eindhoven and to strengthen out contact with fellow organizations. A great initiative of WijEindhoven!