Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Click here for English

Zaterdag 9 maart kun je weer terecht bij TG040. ’s Middags gaat een groepje van ons bowlen en daarna naar een Mexikaans restaurant. En ’s avonds is er natuurlijk weer onze T&T-avond vanaf 20:00 uur in Gemeenschapshuis Genderdal.

We gaan de avonden voortaan anders inrichten, omdat we rekening moeten houden met de verplichte openingstijden. Dat betekent dat we al om middernacht moeten stoppen. De planning voor a.s. zaterdag is daarom als volgt:

20:00 Zaal open / DJ Jannie
21:30 Opening door Evelien met presentatie enquêteresultaten
21:45 DJ Jannie
00:00 Einde

De stuurgroep heeft deze week vergaderd over de enquêteresultaten en is tot besluiten gekomen over de nieuwe inrichting van onze avonden. Het is dus, meer dan ooit, belangrijk om op tijd te komen als je niks wilt missen.

Spring is in the Air

On Saturday, March 9th TG040 is open again. In the afternoon a group of us goes bowling and then goes to a Mexican restaurant. And in the evening there is of course our T&T evening from 8:00 PM in the Genderdal Community House.

We will be organizing the evenings differently from now on, because we have to take the mandatory opening hours into account. That means we have to stop at midnight. The plan for this Saturday is therefore as follows:

20:00 Hall open / DJ Jannie
21:30 Opening by Evelien with presentation of survey results
21:45 DJ Jannie
00:00 End

The steering group met this week to discuss the survey results and has come to decisions about the new design of our evenings. So, more than ever, it is important to arrive on time if you don’t want to miss anything.