Striking & Sparing

Click here for English

De striking and sparing lady’s waren in maart ‘on the roll’ op de bowlingbaan in Veldhoven!

Natuurlijk vlogen de grote ballen met hoge snelheden richting de kegels. En dat leverde hilarische, spannende en grappige momenten op, van groot succes bij een strike tot een dubbele worp in de goot… Ook vlogen er kegels zelfs terug de baan op in plaats van achterin de machine, het moet niet gekker worden!

Nadat we ons ontdaan hadden van de baanschoenen, zijn we naar de Mexicaan gegaan. Daar hebben we heerlijk gegeten en plezier gehad. We waren met 16 personen en dat bleef niet onopgemerkt…

Omdat dit eetcafe ‘s avonds na 21:00uur getransformeerd wordt naar een café met dansgelegenheid en er ook een prachtige gezellige binnentuin is, sluit ik zeker niet uit dat we hier vaker gaan komen… De uitbater heeft ons ook expliciet uitgenodigd om dit te komen doen!

Babs.

Striking & Sparing

The striking and sparing ladies were ‘on the roll’ at the bowling alley in Veldhoven in March!

Of course the big balls flew towards the pins at high speeds. And that resulted in hilarious, exciting and funny moments, from great success with a strike to a double throw into the gutter… Pins even flew back onto the track instead of into the back of the machine. It should not get any crazier!

After we got rid of the track shoes, we went to the Mexican. We had a delicious meal there and had fun. We were 16 people and that did not go unnoticed…

Because this eatery is transformed into a café with dancing facilities in the evenings after 9:00 PM and there is also a beautiful cozy courtyard, I certainly cannot rule out that we will come here more often… The manager has also explicitly invited us to come and do this !

Babs.