Transgender personen trekken aan kortste eind

Vandaag (12-5-2016) maakt het SCP de resultaten bekend van de brede tweejaarlijkse LHBT monitor. Het rapport gaat over de opvattingen over lesbische, biseksuele, homoseksuele en transgender personen. Het gaat ook over hun ervaringen. Minister Bussemakers belofte om te onderzoeken of transgender ervaringen daar deel uit van konden maken bleek ijdel.

Belofte

Hoe staat het met de veiligheid, het welzijn en de arbeidsomstandigheden van transgender personen?  Daar geeft dit onderzoek geen enkel antwoord op. “Een grote teleurstelling”, reageert Corine van Dun, de voorzitter van TNN. “De minister suggereerde anders toen ze verwees naar dit SCP-onderzoek in antwoord op het Actieplan ‘T’ van CAOP en TNN (1.).” De minister beloofde TNN, tijdens het Algemeen Overleg Emancipatie in februari (2.), dat deze monitor in ieder geval de mogelijkheden in kaart zou brengen om de leefsituatie van transgender personen via de lopende, grote bevolkingsonderzoeken te onderzoeken. Maar dat is nauwelijks gebeurd.

Het SCP legt in de monitor wel uit waarom er niets in staat over de ervaringen van trans personen. Maar de beloofde inventarisatie of en hoe de leefsituatie van trans* personen via grootschalige bevolkingsonderzoek in kaart kan worden gebracht, laat op zich wachten.

“TNN roept de minister op om haar beloftes alsnog waar te maken en de leefsituatie van transgender personen systematisch te onderzoeken en aan te pakken. De voorwaardelijke sociale acceptatie van transgender personen in Nederland die deze monitor weer aantoont, maakt het systematisch onderzoeken van de leefsituatie van trans personen nog urgenter.”
Corine van Dun, voorzitter TNN

Op eigen kosten

Het SCP deed in 2012 voor het eerst onderzoek naar de sociale acceptatie van transgender personen. Sindsdien is er weinig veranderd. Een kleine meerderheid van de Nederlandse bevolking is, net als in 2012, van mening dat trans personen wel van geslacht mogen veranderen. Maar dan wel op eigen kosten, als het aan een groot deel van de Nederlanders ligt. “Dat is een totale miskenning van het levensbelang dat geslachtsbevestigende operaties hebben voor de persoon in kwestie”, aldus Van Dun. “De medische behandeling zorgt ervoor dat je eindelijk als de mens die je bent door het leven kan. Dat kan én mag niet afhankelijk gemaakt worden van je inkomen. Het is een mensenrecht om goede en betaalbare transgenderzorg te krijgen. Dat is ook in Nederland nog niet geheel gerealiseerd. Slechts enkele van de individueel noodzakelijke behandelingen wordt vergoed.”

Niet man, niet vrouw, niet geaccepteerd

Net als in 2012 vindt een grote groep Nederlanders dat er wat mis is met transgender personen die niet willen kiezen tussen het stempel man of vrouw. De meerderheid van de bevolking wil weten of ze met een man of vrouw praten. “Het denken in man óf vrouw is zo ingebakken in onze cultuur”, vertelt van Dun.

“Het kost veel tijd om het besef te vergroten dat niet iedereen in een van de categorieën valt en wil vallen. Maar dat kunnen we versnellen door deze groep zichtbaarder te maken. Onze taal daarop aanpassen met sekseneutrale voornaamwoorden is een eerste stap. Daarom is TNN een verkiezing voor het non-binaire voornaamwoord gestart. Over twee weken weten we de uitkomst.”
Corine van Dun, voorzitter TNN

1. Actieplan ‘T’, CAOP en TNN
2. Reactie Bussemaker op Actieplan met verwijzing SCP-onderzoek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *