Regeerakkoord…

Als er een regeerakkoord uitkomt, zijn wij natuurlijk benieuwd wat daar in staat over HLBTI-beleid. Het was niet zo gemakkelijk om de volledige tekst al te pakken te krijgen, maar dit is wat we hebben kunnen vinden…

 

Uit het akkoord: “
[…]
Emancipatie en LHBTI
In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op.
Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.
De behandeling van het initiatiefvoorstel tot aanvulling van de Algemene wet gelijke behandeling ter verduidelijking van de rechtspositie van transgender personen en intersekse personen wordt voortgezet en de discriminatieverboden in het Wetboek van Strafrecht blijven ongewijzigd. Onnodige geslachtsregistratie wordt waar mogelijk beperkt. In het onderwijs, onder meer bij de opleiding van docenten en in het MBO, wordt de positie van LHBTI verbeterd. In het buitenlands beleid wordt de aandacht voor de positie van LHBTI en de seksuele en reproductieve rechten voortgezet.
[…]
Preventie en gezondheidsbevordering
[…]
We ondersteunen het voorkomen van depressies en zelfdoding, waarbij we speciaal aandacht hebben voor jongeren in de schoolsetting en lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI).
[…]
Buitenlands beleid
[…]
Via het actief buitenlands beleid zet Nederland zich in voor universele mensenrechten, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals christenen en LHBTI’s. Daartoe wordt binnen de begroting het mensenrechtenfonds opgehoogd.
[…]

 

Pechtold: “Alle 8 punten die de LHBTI-gemeenschap had aangedragen, staan in het regeerakkoord.”
Maar intussen komt er embrioselectie, zodat ouders kunnen kiezen of ze een jongentje of een meisje willen…

Valt mee:

NRC: “Deze mogelijkheid zal alleen geboden worden als het risico op het doorgeven van een zware erfelijke ziekte aan het nageslacht zeer groot is. Sommige ziektes worden vrijwel alleen aan jongens of aan meisjes doorgegeven: met embryoselectie kan dat worden voorkomen. Deze techniek bestaat al, maar mag van het nieuwe kabinet dus in de praktijk worden toegepast.”