Statutenwijziging

In antwoord op onze aanvraag van de ANBI-status voor onze STICHTING TG040 ontvingen wij van de Belastingdienst een verzoek tot statutenwijziging.

We hebben inmiddels aan dit verzoek voldaan, zoals blijkt uit onze nieuwe statuten op deze website.

We hopen hiermee aan alle voorwaarden voor de ANBI status te hebben voldaan en wachten opnieuw op het oordeel van de Belastingdienst.