Nationale Transgender Gedenkdag 2017

UITNODIGING

Geachte relatie,

Transgender Netwerk Nederland nodigt u uit voor de Nationale Transgender Gedenkdag 2017 op maandag 20 november om 15:30 uur te Zwolle.

Op Transgender Gedenkdag worden wereldwijd transgender personen herdacht die de afgelopen 12 maanden met geweld om het leven zijn gebracht. Met groot verdriet heeft TNN kennis genomen van het leed dat de transgendergemeenschap en hun naasten wereldwijd heeft getroffen. Elk bericht over een moord op een trans persoon raakt ons diep.

Dit jaar bieden wij, met dank aan Club-T van COC Zwolle, de Nederlandse transgendergemeenschap daarom wederom de gelegenheid bijeen te komen voor een nationale herdenking.

Bij deze gelegenheid zal ook stil worden gestaan bij de dood van Bianca, eind september werd zij in Arnhem tijdens haar werk vermoord door een klant.

Club-T heeft voor u het volgende programma samengesteld:
15:30 Inloop en ondertekening Verklaring van Dordrecht door Gemeente Zwolle
16:15 Start officiële herdenking
16:20 Toespraken
16:50 Muzikaal intermezzo door Blent
17:00 Voorlezen namen van slachtoffers
17:20 Start wandeling naar stiltecentrum en gelegenheid kaars te branden voor slachtoffers. Aansluitend is er een korte herdenking door de stadspastor van Zwolle.
18:00 Einde herdenken, gelegenheid om in Stadscafé Blij gezamenlijk na te praten met een drankje.

Locatie:
Consistorie van de Grote Kerk, Grote Markt 18, Zwolle

Via het Facebook blijft u op de hoogte van actuele berichten over de herdenking, bezoek onze evenementpagina.

Gemeente Zwolle ondertekent Verklaring van Dordrecht

Voorafgaand aan de Nationale Transgender Gedenkdag zal de wethouder namens de gemeente Zwolle de Verklaring van Dordrecht ondertekenen. Daarmee verklaart de gemeente zich in te gaan zetten voor een transgendervriendelijke werkvloer binnen de gemeentelijke organisatie. Iedereen is welkom hierbij ook aanwezig te zijn in de Grote Kerk om 15:30 uur.

TNN en Club-T Zwolle kijken uit naar uw komst.

Hartelijke groet,

Brand Berghouwer
voorzitter