Eten zonder stigma maar met ANBI

Eten bij Lundi

Aanstaande zaterdag, 2 december, gaat TG040 naar All-in-restaurant-diner Lundi in Eindhoven. Deze keer wordt het eten geregeld door Petra Merceij. We beginnen vroeger dan anders, al om 17:00, zodat de gastvrouwen ook eens mee kunnen eten.
Lundi zit vlakbij het Buurthuis, aan de Karel de Grotelaan, waar je gewoon gratis kunt parkeren.

WIL JE MEE-ETEN? MELD JE DAN VANDAAG NOG AAN BIJ PETRA!

Stigma?

Vanaf 20:00 zijn jullie dan weer welkom in Buurthuis de Rondweg. Na twee feestelijke maanden met onze Dirndl-avond en Miss-verkiezing is het nu weer tijd voor een wat serieuzer onderwerp. De organisatie Samen Sterk Zonder Stigma komt ons vertellen over stigmatisering.

Stigmatisering is een proces waarbij een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen.

Vaak is daarbij sprake van overdrijving. En ook wordt het gedrag van één of enkele individuen door de buitenwereld representatief geacht voor de hele groep.

Herkenbaar? Inderdaad: ook transgender-zijn wordt door veel mensen nog als een taboe gezien.

ANBI

We hebben trouwens goed nieuws: TG040 is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stempel: ANBI-status
Dat houdt onder meer in, dat we op onze website onze statuten en financiële stukken publiceren. Iedereen kan dus zien dat we open kaart spelen en geen geld over de balk smijten.

De ANBI-status betekent ook, dat we zijn vrijgesteld van erfbelasting. Mocht je ons dus als goed doel in je testament willen vermelden, dan gaat er niet een gedeelte naar de Belastingdienst, maar wordt alles ingezet ten behoeve van de emancipatie van transgender mensen bij ons in de buurt.