Onderzoek Open Universiteit

Onderzoekers van de Open Universiteit zijn benieuwd naar jouw ervaringen tijdens het transitietraject, hoe je hiermee omgaat en de steun die jij hierbij ondervindt van jouw omgeving. Het onderzoek bestaat uit online vragenlijsten en het afnemen van interviews.

Hiervoor willen ze verschillende groepen transgender mensen uitnodigen:

  1. Diegenen die aan het begin van hun transitie staan (de diagnostische fase)
  2. Diegenen die verder in het transitietraject zijn of dat hebben afgerond.

A. Ze willen je graag uitnodigen om drie keer de online vragenlijsten in te vullen, de eerste keer tijdens de diagnostische fase. Voor de daaropvolgende afnames zul je telkens met een tussenpose van 1 jaar via e-mail benaderd worden.

Als je QR-code A scant, kom je in het onderzoeksprogramma O4U terecht waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden over het onderzoek. Je kunt ook deze link gebruiken:

Ervaringen van transgenders in transitie | Onderzoeksplatform O4U (ou.nl).

Ze zijn ook heel benieuwd naar jouw persoonlijke ervaringen tijdens de transitie en willen jou graag in de verschillende fasen van de transitie interviewen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een interview kun je mailen naar maria.verbeek@ou.nl

Sta je aan het begin van jouw transitie dan kun je aan zowel het invullen van de vragenlijsten als de interviews deelnemen.

B . Ze willen je graag uitnodigen om 1 keer de online vragenlijsten in te vullen. Als je QR-code B scant, kom je in het onderzoeksprogramma O4U terecht waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden over het onderzoek. Je kunt ook deze link gebruiken:

Transgender specifieke situaties | Onderzoeksplatform O4U (ou.nl).

Voor meer informatie over het onderzoek kun je mailen met maria.verbeek@ou.nl .

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Arjan Bos van de OU.