Zaterdag 1 juli bij TG040

Click here for English

De T&T-avond valt weer vroeg deze maand: op zaterdag 1 juli openen we om 20:00 de deuren bij Gemeenschapshuis Genderdal.

Middagactiviteit

Kun je niet wachten tot het avond is? Ga dan om 14:30 al mee naar Zoo Veldhoven, vlakbij Eindhoven. Voorheen stonden zij jarenlang bekend als Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien. Uit onbetrouwbare bron heb ik vernomen dat een paar bijzondere papagaaien met genderdysforie een regionale transpapagaaienstichting hebben opgericht met de naam TG040….. 😜😂

De collectie van vooral papegaaiachtigen is later uitgebreid met roofvogels, flamingo’s, pelikanen en andere vreemde vogels 🐦🐧🐓… daarnaast zijn er ook diverse soorten zoogdieren, zoals zebra’s, ringstaartmaki’s en alpaca’s! 🐿🦛🐖 Kortom genoeg te zien en te beleven!

Kom zoveel mogelijk in een gepaste outfit, denk hierbij aan veren,  vleugels,  (zebra) gestreepte jurk of top of in een look-a-like maki 👗🦺👡

De entreeprijs is 14-16 euro afhankelijk van leeftijd en bij online bestellen is er een korting. Verzamelen om 14:30 uur bij de entree. Zie voor routebeschrijving en info ook www.zooveldhoven.nl .

Eten in het Wild

Daarna slaan we de vleugels uit en landen we voor een flinke portie ying-yang zangzaad bij chinees restaurant Nieuw King-Wah https://g.co/kgs/LPD6qR .

Avond

Aansluitend mag iedereen op de contactavond de hoogste noot zingen!

TG040 is open van 20:00 tot 01:00. Aanstaande zaterdag staat er geen bijzondere activiteit op het programma. En dat betekent dat we al onze aandacht kunnen richten op elkaar. We kunnen heel veel leren van de bezoekers van de avonden. Iedereen heeft een uniek verhaal, maar je hoort ook altijd dingen die je van jezelf herkent. We zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje.

Photo by Giulia Baptista: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-a-red-parrot-11255995/

Saturday July 1st at TG040

The T&T-evening is early in the month again: on Saturday July 1st we open the doors at Gemeenschapshuis Genderdal.

Afternoon activity

If you cannot wait until the evening starts, you can also join us at 14:30 to visit Zoo Veldhoven, very close to Eindhoven. They were formerly known as Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien. An unreliable spokesperson told me that some special parrots with gender dysphoria founded a regional trans parrot foundation under the name of TG040….. 😜😂

The collection of mainly parrot-like birds was later extended with birds of prey, flamingos, pelicans and other, even stranger, birds 🐦🐧🐓… they also have several kinds of mammals, like zebras, ring-tailed lemurs and alpacas! 🐿🦛🐖 So there will be plenty to see and to enjoy!

It would be nice if you come in an appropriate outfit, for instance feathers, wings, (zebra) striped dresses or a lemur lookalike 👗🦺👡

The entrance fee is 14-16 euro depending on age; online reservations can be done at a discount. We will be gathering at 2:30 PM at the entrance. For travel directions and info also see: www.zooveldhoven.nl .

Eating in the Wild

After visiting the zoo we will spread our wings and land for a nice portion of yin-yang song seed at the Chinese restaurant New King-Wah https://g.co/kgs/LPD6qR .

Evening

Afterwards everybody can sing the highest notes at our monthly contact evening.

TG040 is open from 20:00 until 01:00. There will be no special activity in the evening. And that means we can devote all our attention to each other. There is a lot to learn from the visitors who attend our evenings. We all have a unique history, but you always hear things you recognize in yourself as well. After all, we all are in the same boat.