Glow Golf Avontuur

Click here for English

Op 7 november verzamelden 15 (voornamelijk) dames zich vol enthousiasme bij Glow Golf Tilburg voor een golfervaring die niet snel vergeten zou worden. Gewapend met glow-in-the-dark golfclubs en een aanzienlijke dosis humor, beloofde het een dag vol lichtgevende avonturen te worden.

De eerste hole begon rustig, met dames die hun beste golfswing daarbij lieten zien, allemaal gehuld in opvallende neonkleuren. Maar het duurde niet lang voordat de echte ster van de show zich aandiende. Onder het black light begon de witte bh van een van de deelneemsters op te lichten als 2 sterren aan de nachtelijke hemel…

De golfbaan werd snel omgedoopt tot “De Glow Boobs Greens”, en de dames konden niet stoppen met lachen terwijl ze hun glow-in-the-dark balletjes richting de verlichte doelen stuurden. Bij elke hole waren er nieuwe verrassingen en grappen. Een van de dames maakte een hole-in-one, gevolgd door een triomfantelijk dansje onder het black light. Nadat de middag verder vorderde, werden de lachsalvo’s steeds luider en was iedereen vastberaden om van elk gat een komische uitdaging te maken.  Aansluitend een heerlijk diner met meer dan genoeg gespreksstof gehad!

Gala-avond

De gala avond was als vanouds weer een lust voor het oog, wat waren er weer prachtige outfits te zien en wat was het weer lastig om de mooiste te kiezen!! Na een spannende telling van de punten is ‘lady in red’ Ulrike als winnaar uit de kast gekomen!… ik bedoel  bus gekomen!

Tot december! Babs.

Glow Golf Adventure

On November 7, 15 (mainly) ladies enthusiastically gathered at Glow Golf Tilburg for a golf experience that would not soon be forgotten. Armed with glow-in-the-dark golf clubs and a considerable dose of humor, we were in for a day full of luminous adventures.

The first hole started quietly, with ladies showing their best golf swing, all dressed in striking neon colors. But it didn’t take long for the real star of the show to emerge. Under the black light, the white bra of one of the participants started to light up like 2 stars in the night sky…

The course was quickly renamed “The Glow Boobs Greens”, and the ladies couldn’t stop laughing as they sent their glow-in-the-dark balls towards the illuminated targets. There were new surprises and jokes at every hole. One of the ladies made a hole-in-one, followed by a triumphant dance under the black light. As the afternoon progressed, the laughs became louder and everyone was determined to make every hole a comical challenge. Afterwards we had a delicious dinner with more than enough food for conversation!

Gala evening

As usual, the gala evening was a feast for the eyes, there were so many beautiful outfits on display and it was so difficult to choose the most beautiful one!! After an exciting count of points, ‘lady in red’ Ulrike came out of the closet… I mean: emerged as the winner!

See you in December! Babs.