Er gaat wat veranderen / changes are afoot

Vanaf maart 2024 gaan onze contactavonden plaatsvinden op de tweede zaterdag van elke maand (in plaats van op de eerste).

From March 2024 onwards, our contact evenings will take place on the second Saturday of each month (instead of the first).