Oproep enquête Rutgers

Krijgt u de zorg die u verdient? Laat het ons weten! 

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek ‘Bejegening in de spreekkamer’.

Het onderzoek ‘Bejegening in de spreekkamer’ richt zich op de ervaringen met zorgverleners (specifiek: de huisarts, doktersassistent, maatschappelijk werker en/of psycholoog) rondom gezondheid, gender en seksuele oriëntatie. Deze vragenlijst is door Ipsos Nederland in samenwerking met de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, bestaande uit WOMEN Inc, COC Nederland en Rutgers, ontwikkeld. Door uw deelname kunnen wij verbeterpunten aan het licht brengen en de gezondheidszorg toegankelijk en inclusief maken voor iedereen. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zullen we vanaf april op diverse plekken, o.a. onze website, delen.

Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt en bij vragen over gevoelige onderwerpen heeft u de mogelijkheid om geen antwoord te geven. Onder deelnemers die de vragenlijst voltooien worden 20 Bol.com bonnen van €50,- verloot.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!