Gala-avond 4 november 2023

Click here for English

Onze bijeenkomst in november is voor TG040 altijd één van de hoogtepunten van het jaar: we vieren onze verjaardag (42) met een gala-avond. Trek je mooiste jurk uit de kast, want het is tijd om te schitteren. Op een gala-avond verschijnen de dames in het “lang” en de heren in kostuum. Natuurlijk zijn we daar niet heel strikt in: we gaan je heus niet wegsturen als je niet formeel genoeg gekleed bent. Trek gewoon iets heel moois aan.

Win een foto-shoot

Vanaf 20:00 uur gaan we van start met de gala-avond met verkiezing. Wil je kans maken om een gratis fotoshoot te winnen? Meld je dan aan als kandidaat voor de verkiezing. Maar let op: er kunnen maar zes mensen meedoen, dus meld je alvast aan met dit formulier. Als je daarmee wacht tot de avond zelf, ben je misschien al te laat.

Ware schoonheid zit van binnen. En de kunst is dus om dat zichtbaar te maken. We hebben ook dit jaar weer een deskundige jury weten samen te stellen, die die inwendige schoonheid voor ons gaat blootleggen. De juryleden zijn dit jaar: Benjamin Donker, Randy Marques en Petra de Boer. 

Het belangrijkste criterium is misschien wel of je lekker in je vel zit. Dat is belangrijk, want mensen die lekker in hun vel zitten, stralen dat ook uit en dat is goed voor de emancipatie en acceptatie van transgender mensen.

De kandidaten worden één voor één voorgesteld aan het publiek en dan worden ze door de jury aan de tand gevoeld. Zo helpt de jury het publiek om de mooiste deelnemer uit te kiezen.

Winnen is trouwens niet het belangrijkste: meedoen aan een verkiezing geeft een enorme stimulans aan je zelfvertrouwen!

Kom op tijd

Het wordt weer een drukke avond, en we beginnen al vroeg, dus kom niet te laat! De deur gaat open om 20:00 uur. Je vindt ons in Gemeenschapshuis Genderdal aan de Boccherinilaan 6 in Eindhoven. Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is welkom.

Programma

20:00 Zaal open
21:00 Opening door Evelien
21:30 Presentatie van de jury
22:00 Presentatie van de kandidaten
22:30 De bezoekers stemmen en de jury trekt zich terug
23:30 De uitslag wordt bekend gemaakt
01:00 Einde

gala dresscode

Gala-evening Saturday November 4th

Our get-together in November is for TG040 always one of the highlights of the year: we celebrate our anniversary (42) with a gala-evening. Pull your most beautiful dress out of the closet, because it is time to shine. At a gala-evening the ladies often wear floor-length gowns and the gentlemen wear costumes. Of course we will not be very strict on the dress code: we will not send you away if your outfit in not formal enough. Just wear something beautiful.

Win a photoshoot

The gala-evening with election will start at 8 PM. Would you like to win a free photoshoot? Then enlist yourself as a candidate for our election. But watch out: Only six people can participate, so it may be a good idea to apply right now using this form. If you wait until the event itself, you might be too late already.

True beauty is on the inside. So we need to come up with a way to make that visible. And like every year, we have managed to bring together a knowledgeable jury, who is going to expose the candidate’s inner beauty to us. Te members of the jury this year are: Benjamin Donker, Randy Marques, and Petra de Boer.

The most important criterion is maybe to feel happy about yourself. That is important, because people who feel happy about themselves, also eradiate that and that helps the emancipation and acceptance of transgender people.

The candidates will be introduced to the audience one by one and they will be interrogated by the jury. In this way the jury helps the audience to pick out the best candidate.

By the way: winning is not the most important thing here, just taking part in such an election gives a giant boost to your self-assurance.

Be on time

It will be a busy evening again, and we start early, so don’t be late! The doors will open at 8 PM. You will find us in Gemeenschapshuis Genderdal at the Boccherinilaan 6 in Eindhoven. There is no need to register everybody is welcome.

Programme

20:00 Hall opens
21:00 Opening by Evelien
21:30 Presentation of the jury
22:00 Presentation of the candidates
22:30 The audience votes, the jury retreats
23:30 The winners are announced
01:00 End