Als ik vragen mag…

Click here for English

Aanstaande zaterdag organiseert TG040 natuurlijk weer een T&T-avond in Gemeenschapshuis Genderdal. Na al die drukte van de afgelopen maanden hebben we nu weer eens tijd om naar de lange termijn te kijken.

Zo zijn we al een paar maanden bezig om informatie op te halen bij onze bezoekers. We willen die gebruiken om onze avonden nog beter af te stemmen op jullie behoeften. We gebruiken daarbij een enquêteformulier dat je kunt downloaden en invullen. We verzamelen de documenten in december en januari nog op de T&T-avonden.

Natuurlijk mag je het formulier ook per email naar ons terugsturen.

De resultaten en het plan van aanpak presenteren we op de avond in maart.

If I may ask…

Next Saturday, TG040 will of course organize another T&T evening in Gemeenschapshuis Genderdal. After all the hustle and bustle of the past few months, we now have time to look at the long term again./

We have been collecting information from our visitors for a few months now. We want to use this to tailor our evenings even better to your needs. We use a survey form that you can download and complete. We will collect the documents during the T&T evenings in December and January.

Of course you can also return the form to us by email.

We will present the results and the action plan at our get-together in March.