Retro Future

Click here for English

Ik vraag me af of Fritsie Philips bij de bouw van het Evoluon in 1966 heeft voorzien dat wij langs zouden komen. We werden namelijk zeer gastvrij ontvangen en hebben na het warme bruine ‘ontvangst’ vocht,  alle verdiepingen bezocht.

Heel apart om te zien hoe er vroeger naar de toekomst gekeken werd! En nog leuker om alle ontwikkelingen en verwachtingen te zien! Sta er niet van te kijken dat we over een jaar of 25 naar elkaar teleporteren om samen zalige vloeibare algen te drinken! Omdat wij in onze groep veel techneuten hebben stel ik ook voor om een trans-teleportatie-machine te ontwikkelenen die ons brengt waar we van dromen… ideeen zijn welkom!

Hangend in  de VR-tijdmachine was het prachtig om te zien hoe de aarde zich ontwikkeld heeft. Minstens zo leuk was het om te zien hoe de dames met rokken in het tuigje gehesen werden en voorzien van VR-bril de meest uitdagende bewegingen maakten!!  Hilarisch!

Meer zorgen hadden we bij de Spacefarming… Doordat we onze natuur en aarde zo snel aan het verkloten zijn, zullen we steeds meer kunstmatig gecreëerd voedsel voorgeschoteld krijgen… Een soort super McDonalds of  Pizzahut spuugt dan creaties uit waar nu alleen een alien een warm gevoel van krijgt…

Maar gelukkig konden we na afloop lekker aanschuiven in het Indonesische ‘huiskamer’-restaurant Djawa waar een gezellige mama-kokkie en een hoogzwangere serveerster ook onze  14  buikjes toch heerlijk kon vullen (hihi… grappige zins-speling). 

We sloten iets later aan op de contactavond, maar de gezelligheid was er niet minder door!

Ook leuk: als je EVOLUON omdraait valt niet alleen alles op het plafond,  maar lees je ook  NOULOVE ! Ik zeg: love you too! Gr., Babs.

Retro Future

I wonder whether Fritsie Philips was anticipating our visit when the Evoluon was built in 1966. We were received very hospitably and after the warm brown ‘reception’ liquid, we visited all floors.

Very strange to see how the future was looked at in the past! And even more fun to see all the developments and expectations! Don’t be surprised that in about 25 years we will be teleporting together to drink delicious liquid algae together! Because we have many technicians in our group, I also propose to develop a trans-teleportation machine that will bring us what we dream of… ideas are welcome!

Hanging in the VR time machine it was wonderful to see how the earth has developed. It was fun to see how the ladies with skirts were hoisted into the harness and, equipped with VR glasses, made the most provocative moves!! Hilarious!

We had more concerns with Space Farming… Because we are ruining our nature and Earth so quickly, we will be presented with more and more artificially created food… A kind of super McDonalds or Pizza Hut will spit out creations that only make an alien feel happy now…

But fortunately afterwards we were able to sit down in the Indonesian ‘living room’ restaurant Djawa, where a friendly mom-cook and a very pregnant waitress could also fill our 14 bellies deliciously (hihi… funny pun).

We joined the contact evening a little late, but the fun was no less!

Also nice: if you turn over EVOLUON, not only will everything fall onto the ceiling, but you will also read NOULOVE! I say: love you too! Gr., Babs.