Zaterdag 13 april

Click here for English

Afgelopen zaterdag zaten Julia en Evelien thuis rustig een kopje thee te drinken, toen opeens de telefoon ging. “Is er geen T&T-avond vandaag?” vroeg een oude bekende. “Nee, dat is voortaan op de tweede zaterdag van de maand!” Blijkbaar is nog niet iedereen op de hoogte.

De tweede zaterdag van april is dit jaar zaterdag 13 april. De middagactiviteit is wat meer stroomopwaarts langs de rivier de Dommel (in België). De avondactiviteit is zoals altijd in het dal van het riviertje de Gender, in Gemeenschapshuis Genderdal.

De planning is aanstaande zaterdag als volgt:

20:00 Zaal open / DJ Evelien
21:30 Welkomstpraatje
21:45 DJ Evelien
00:00 Einde

We gaan in overleg met onze gasten enkele “dansblokjes” inplannen en de rest van de avond is er rustige muziek.

Saturday, April 13th

Last Saturday, Julia and Evelien were sitting at home quietly drinking a cup of tea, when suddenly the phone rang. “Isn’t there a T&T evening today?” asked an old friend. “No, from now on it will be on the second Saturday of the month!” Apparently not everyone is aware yet.

The second Saturday in April this year is Saturday April 13. The afternoon activity is a little more upstream along the Dommel River (in Belgium). As always, the evening activity is in the valley of the Gender river, in the Genderdal Community House.

The schedule this Saturday is as follows:

20:00 Hall open / DJ Evelien
21:30 Welcome address
21:45 DJ Evelien
00:00 End

In consultation with our guests, we will plan a few “dance blocks” and there will be quiet music for the rest of the evening.