De verhuizing

Click here for English

De contactavond van TG040 gaat verhuizen! Na een aantal jaren bij Het Genderdal in Eindhoven gaan we naar Veldhoven: Las Salinas is onze nieuwe plek. Las Salinas zit aan de Burgemeester van Hoofflaan 157, 5503 BL in Veldhoven.

We hebben dit besloten omdat de nieuwe locatie enkele voordelen biedt ten opzichte van Het Genderdal.

Wat is jouw voordeel:

– je hoeft niet meer om 12.00 uur naar huis maar kunt langer blijven
– de entree is gratis
– je hoeft niet meer met consumptiemunten te betalen
– je kunt recht tegenover de deur gratis parkeren

Wat blijft:

– elke 2e zaterdag van de maand een contactavond
– alle ruimte om een goed gesprek te voeren
– contact leggen met mede trans en parttime vrouwen
– af en toe een thema avond
– en natuurlijk de middagactiviteit

Wat is nieuw:

– je kunt dansen (als je wilt)
– je kunt er heerlijk eten en daarna gelijk aansluiten bij de contactavond
– vaste bezoekers krijgen met een klantenkaart 5% korting

Consumptiemunten

Misschien heb je nog wat van onze consumptiemunten. Deze kun je tot en met december 2024 inleveren bij één van de bestuursleden (Evelien, Babs of Marielle). Daarna stuur je een tikkie naar Babs. Zij zal je alle gegevens doorgeven. Babs boekt de waarde van de munten naar jouw rekening. We kunnen de munten helaas niet voor contant geld omwisselen.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Evelien, Babs of Marielle via info@tg040.nl.

So we are moving?

The TG040 contact evening is moving! After a number of years at Het Genderdal in Eindhoven, we are moving to Veldhoven: Las Salinas is our new place. Las Salinas is located at Burgemeester van Hoofflaan 157, 5503 BL in Veldhoven.

We decided this because the new location offers some advantages compared to Het Genderdal.

What is your advantage:

– you don’t have to go home at midnight but can stay longer
– free admittance
– you do not need consumption tokens anymore
– you can park for free right in front of the door

What stays:

– a contact evening every 2nd Saturday of the month
– plenty of room to have a good conversation
– connecting with fellow trans and part-time women
– occasional theme evenings
– and of course the afternoon activity

What’s new:

– you can dance (if you want)
– you can have a delicious meal there and then immediately join the contact evening
– regular visitors receive a 5% discount on food with a customer card

Coins

Maybe you still have some of our consumption tokens. You can hand these in to one of the board members (Evelien, Babs or Marielle) until December 2024. Then you send a Tikkie to Babs. She will pass on all the information to you. Babs transfers the value of the coins to your account. Unfortunately we cannot exchange the coins for cash.

If you have any questions, please contact Evelien, Babs or Marielle at info@tg040.nl.